Даний курс присвячено вивченню основ програмування та рекомендовано до вивчення студентам галузі 12 "Інформаційні технології"